Nowy autobus dojechał do Gozdowa!

Dziś (22.05) oficjalnie Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski przekazał na ręce Kierownika GZGK Patryka Karolkowskiego kluczyki do nowego autobusu marki ISUZU, który już od września będzie dowoził dzieci do szkoły z terenów po byłym PGR Rempin.

Zakup nowego autobusu poprawiającego transport z terenów po byłym PGR Rempin był możliwy dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych- edycja III.

Całkowity koszt zadania wyniósł 797.040,00 zł w czym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 781 099,20 zł, wkład własny wyniósł 15 940,80 zł.

Podczas oficjalnego przekazania kluczyków do nowego pojazdu byli obecni Przewodniczący Rady Gminy Gozdowo Dariusz Śmigielski, Sekretarz Gminy Honorata Nagórka, Skarbnik Gminy Lidia Siemiątkowska oraz pracownicy, którzy przyczynili się do otrzymania dofinansowania.