Referaty

Urząd Gminy w Gozdowie
ul. Krystyna Gozdawy 19,
09-213 Gozdowo

tel. 24 276-21-12, 24 364-48-21
fax 24 364-48-23
e-mail: sekretariat@gozdowo.eu 
 www.gozdowo.eu
 

Godziny pracy: poniedziałek – piątek od 7:15 do 15:15

Wójt Gminy
Dariusz Kalkowski
tel. 24 276 21 12, 24 364 48 21

Sekretarz Gminy
Honorata Nagórka
tel. 24 364 48 22
 

Skarbnik Gminy
 Lidia Siemiątkowska
tel. 24 364 48 31

REFERAT ROLNICTWA, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Kierownik Referatu RBK
Katarzyna Janiszkiewicz kjaniszkiewicz@gozdowo.eu
tel. 24 364 48 35  
Stanowisko do spraw zagospodarowania przestrzennego i ewidencji nieruchomościtel. 24 364 48 25
Stanowisko pracy do spraw rolnictwa, statystyki  gospodarki mieszkaniowej i nieruchomości.tel. 24 364 48 25
Stanowisko ds. inwestycji, zamówień publicznych i dróg.tel. 24 364 48 35


REFERAT FINANSOWY

Kierownik Referatu/Skarbnik Gminy
Lidia Siemiątkowska skarbnik@gozdowo.eu
 tel. 24 364 48 31
                  
Stanowisko pracy ds. wymiaru, księgowości i windykacji podatkowej os. Fizycznych. tel. 24 364 48 29
Stanowiska pracy ds. wymiaru i księgowości podatków i opłat.tel. 24 364 48 29
Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej gminy. tel. 24 364 48 30
Stanowisko pracy ds. rozliczeń finansowych i podatkowych gminy. tel. 24 364 48 30
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami komunalnymi. tel. 24 364 48 37


REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I ORGANIZACYJNYCH

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
Sławomir Krystek skrystek@gozdowo.eu
 tel. 24 364 48 37
Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych. tel. 24 364 48 39
Stanowisko pracy ds. organizacyjnych i obsługi kancelarii. tel. 24 364 48 28
                 
Stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy i wyborów.tel. 24 364 48 28
Stanowisko pracy ds. archiwizacji, Biuletynu Informacji Publicznej i informacji publicznej, CEIDG, zezwoleń na alkohol, kasa. tel. 24 364 48 36
 

REFERAT OŚWIATY

Kierownik Referatu Oświaty
Jolanta Lewandowska jlewandowska@gozdowo.eu
 tel. 24 364 48 33
Stanowisko pracy ds. rozliczeń finansowych pracowników szkół i księgowości budżetowej jednostek obsługiwanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              tel. 24 364 48 34
                  
Stanowisko pracy ds. rozliczeń finansowych i księgowości budżetowej jednostek obsługiwanych i SIO.tel. 24 364 48 34

URZĘDU STANU CYWILNEGO

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Maria Chylińska mchylinska@gozdowo.eu  tel. 24 364 48 39

STANOWISKO DO SPRAW KADR I PŁAC

Maria Lubińska mlubinska@gozdowo.eutel. 24 364 48 27