Komunikat!

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego informuję, że na terenie Gminy Gozdowo zostały utworzone 3 punkty wydawania preparatu jodku potasu. Podkreślić należy, że jest to działanie wyłącznie o charakterze prewencyjnym, a w chwili obecnej zagrożenie skażeniem radiacyjnym nie występuje. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Czytaj dalej Komunikat!