Rada Gminy

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Rada gminy ze swojego grona może powołać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

SKŁAD OSOBOWY RADY GMINY 2018-2023

Dariusz Śmigielski – Przewodniczący Rady Gminy
Zofia Miller – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 
Anna Górczyńska
Bogdan Kaczorowski
Barbara Agnieszka Mańkowska
Włodzimierz Mierzejewski
Robert Tomasz Rzeszotarski
Leszek Smoleński
Sławomir Szczypecki
Sławomir Szeliga
Sławomir Szemborski
Ryszard Tomaszewski
Heronim Tyburski
Mariusz Paweł Wiśniewski
Sławomir Żórawski

Od lewej: Leszek Smoleński, Zofia Miller, Heronim Tyburski, Włodzimierz Mierzejewski, Sławomir Szemborski, Ryszard Tomaszewski, Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski, Anna Górczyńska, Dariusz Śmigielski, Barbara Agnieszka Mańkowska, Robert Tomasz Rzeszotarski, Sławomir Szczypecki, Mariusz Paweł Wiśniewski, Sławomir Szeliga, Sławomir Żórawski, Bogdan Kaczorowski.

Obsługę Rady Gminy prowadzi:
Monika Gronczewska
e-mail: mgronczewska@gozdowo.eu
tel. 24 364 48 28

UCHWAŁY RADY GMINY – http://uggozdowo.bip.org.pl/index/index/id/834