Pomniki Przyrody

Pomniki przyrody na terenie Gminy Gozdowo

  • dąb szypułkowy „Ignacy” w Antoniewie – rośnie przy zabudowaniach Pana Wiesława Szeligi (pas drogowy Sierpc-Gozdowo).
  • lipa drobnolistna w Kolczynie – rośnie w resztówce uznanej za park zabytkowy – dojazd drogą z Rempina do Kolczyna i ok. 200 m od skrzyżowania drogi w kierunku Zakrzewka.
  • głaz narzutowy w Gozdowie – jeden z największych głazów narzutowy w województwie, znajduje się na terenie gospodarstwa Pana Wiktora Laskowskiego, dojazd drogą z Gozdowa na Antoniewo, przed gospodarstwem Pana Wiesława Szeligi skręcić w drogę w kierunku wsi Kolonia Przybyszewo.
  • grupa drzew jednogatunkowych – 3 lipy drobnolistne w Gozdowie – rosną w parku zabytkowym w pobliżu stawu.
  • grupa drzew wielogatunkowych w Lelicach – modrzew europejski, dąb szypułkowy, znajdują się w parku zabytkowym.
  • Drzewo – lipa drobnolistna (Rempin – teren prywatny).