Już niebawem Gmina Gozdowo będzie miała nowy autobus!

W poniedziałek 08.11.2022r. podpisana została umowa na zakupu fabrycznie nowego autobusu poprawiającego transport z terenów po byłym PGR Rempin.

Gmina Gozdowo otrzymał na ten cel dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja III. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji bliskich mieszkańcom, które są realizowane przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce.

Program wspiera zrównoważony rozwój i nowe inwestycje m.in. w drogi, transport publiczny czy kanalizacje. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu wkład własny Gminy to tylko 2% wartości nowego autobusu. Dostarczeniem nowego autobusu zajmie się firma BUSIMPORT PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gierłatowie.

Nowy autobus marki ISUZU trafi do Gminy Gozdowo w terminie do 180 dni od dnia podpisania umowy. Koszt zakupu nowego autobusu wyniósł 797 040,00 zł.