Informacja!

Przypominamy o złożeniu deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Termin składania deklaracji upływa 30 czerwca 2022r.

Deklaracje można składać na dwa sposoby:

  1. online za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl
  2. w formie papierowej w Urzędzie Gminy.

Druki formularz wraz ze wzorami są dostępne na stronie: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjności-budynków