O K Ó L N I K

W związku z przejściem w dniu 9 czerwca 2022r. fali gradu przez teren gminy powodującym wystąpienie strat w uprawach rolnych informuję, że poszkodowani rolnicy z terenu gminy Gozdowo (sołectwo Cetlin, Miodusy, Reczewo, Rogienice, Rogieniczki) mogą składać w Urzędzie Gminy w Gozdowie wnioski o oszacowanie strat spowodowanych gradem.

Straty będą szacowane przez komisję powołaną przez Wojewodę Mazowieckiego.

Wniosek do zgłoszenia strat można otrzymać w Urzędzie Gminy w Gozdowie lub pobrać ze strony internetowej www.gozdowo.eu.

Do wniosku należy dołączyć:

 • wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na 2022r. (kopia złożonego wniosku o płatności bezpośrednie w 2022r.)
 • kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (wydruk z ARiMR).

We wniosku trzeba również podać uprawy objęte ubezpieczeniem oraz ich powierzchnię.
Rolnicy zgłaszający straty, we wnioskach powinni podać wszystkie uprawy oraz zwierzęta hodowane w gospodarstwie w 2022r. Dane muszą być zgodne z danymi posiadanymi przez ARiMR.

Termin składania wniosków do dnia 20.06.2022r.

                                          Wójt Gminy Gozdowo
                                          Dariusz Kalkowski