Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 27 stycznia 2023r. w gmachu Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej w Gozdowie odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega Pożarom”.

Uczestnikami Turnieju Gminnego byli wyłonieni zwycięzcy podczas eliminacji szkolnych, które przeprowadzone zostały w dniu 18 i 19 stycznia 2023r. Do Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej zakwalifikowało się 17 uczniów.

Z grupy I uczniowie z klas I-IV i z grupy II uczniowie z klas V-VIII

1) Szkołę Podstawową w Lelicach reprezentowali uczniowie;

W grupie I

Barbara Popis z klasy IV, Zofia Lemanowicz z klasy IV, Szymon Pajkowski z klasy IV, Franciszek Rajkowski z klasy IV, Adam Soja z klasy IV

W grupie II:

Maja Lewandowska z klasy VI, Anna Oziembło z klasy VII, Szymon Zimnawoda z klasy V, Kamil Orłowski z klasy VI

2) Szkoła Podstawowa w Gozdowie reprezentowana była przez:

Grupa I:

Michał Budka z klasy IIIa, Antoni Żurawski z klasy IIIa, Hubert Krasiński z klasy IVa, Kacper Mazurek z klasy IVb, Antoni Sułkowski z klasy IVa

Grupa II:

 • Małgorzata Topolewska z klasy VIIIb
 • Leonarski Marcel z klasy VIa
 • Elżbieta Topolewska z klasy Va.

Gospodarz Turnieju Wójt Gminy Gozdowo Pan Dariusz Kalkowski wspólnie z Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gozdowie Lidią Malinowską przywitali wszystkich obecnych i życzyli powodzenia. Następnie zabrał głos pan prezes Andrzej Smoliński podziękował wszystkim osobom, które pomogły w organizacji danego przedsięwzięcia i życzył uczniom jak najlepszych wyników.

Po części oficjalnej zabrał głos Pan młodszy aspirant Paweł Wawrocki i wyjaśnił w jaki sposób będzie przebiegał konkurs. Na początku nastąpi część pisemna, do której przystąpią wszyscy uczestnicy. Czas trwania wypełniania testu wynosi 60minut.

Osoby, które uzyskają największą ilość punktów w części pisemnej zakwalifikują się do części ustnej, podczas której wyłonią się osoby z największą ilością punktów. Po wyjaśnieniu wszystkich spraw organizacyjnych uczniowie przystąpili do części pisemnej.

Po zakończeniu części pisemnej komisja przystąpiła do sprawdzania testów a uczniowie dzięki zorganizowaniu przez panią dyrektor poczęstunku w postaci soków i batoników mogli nabrać sił do następnego etapu.

Po kilkuminutowej przerwie Komisja podała wyniki z części pisemnej:

Grupa I

Najwięcej punktów zdobyli i jednocześnie zakwalifikowali się do części ustnej następujący uczniowie:

 • Lemanowicz Zofia 39 punktów/40
 • Franciszek Rajkowski 37/40
 • Szymon Pajkowski 32/40
 • Adam Soja 31/40

– II GRUPA

Najwięcej punktów zdobyli i jednocześnie zakwalifikowali się do części ustnej następujący uczniowie:

 • Lewandowska Maja 36/40
 • Leonarski Marcel 36/40
 • Małgorzata Topolewska 33/40
 • Szymon Zimnawoda 32/40

II część ustna

Pan Paweł Wawrocki przystąpił do rozpoczęcia części ustnej ,podczas której każdy uczeń miał do wylosowania zestaw składający się z pięciu pytań. Z tych wylosowanych zestawów składających się z pięciu pytań należało wybrać 3.

Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymywał od 0-3 punktów .W sumie w części ustnej można było dostać 9 punktów. Po części ustnej komisja przystąpiła do zliczania wszystkich punktów .

W związku z tym:

-Z grupy I wyłoniono zwycięzców:

 • I miejsce zdobył Franciszek Rajkowski reprezentować będzie szkoły podstawowe w w etapie powiatowym 7 marca 2023 r Sierpcu.
 • II miejsce zdobył Szymon Pajkowski
 • III miejsce zdobył Adam Soja
 • IV miejsce zdobyła Lemanowicz Zofia.

-Z grupy II z kolei wyłoniono zwycięzców:

 • I miejsce Maja Lewandowska, która będzie reprezentować grupę II w etapie powiatowym 7 marca 2023r w Sierpcu.
 • II miejsce Małgorzata Topolewska
 • III miejsce Marcel Leonarski
 • IV miejsce Szymon Zimnawoda

Następnie nastąpiła uroczysta część wręczenia dyplomów i nagród rzeczowych.

Nagrody wręczał Pan Sławomir Krystek .

Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc otrzymali cenne nagrody książkowe- encyklopedie, atlasy a także dyplomy pamiątkowe. Zdobywcy kolejnych miejsc również otrzymali pamiątkowe dyplomy. Podziękowania złożono także opiekunom, którzy przygotowywali uczniów do konkursu.

Po zakończeniu wręczania nagród pani Dyrektor Lidia Malinowska wraz ze znakomitymi gośćmi podziękowała wszystkim obecnym za uczestnictwo i szeroki zakres wiedzy w dziedzinie pożarnictwa , życzyła dalszych sukcesów oraz zaprosiła do pamiątkowego zdjęcia.

Opracowała Małgorzata Garkowska- Szkoła Podstawowa w Gozdowie