100 urodziny mieszkańca naszej Gminy!

W dniu 09.02.2023 r. Pan Józef Jankowski obchodził 100 –letnie urodziny.

W związku z tym pięknym jubileuszem z wizytą do zacnego Jubilata przybyli pani Marlena Mazurska – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, pan Dariusz Kalkowski – Wójt Gminy Gozdowo wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Gozdowo panem Dariuszem Śmigielskim oraz panią Marią Elżbietą Chylińską – Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, jak również pani Justyna Porębska – Kierownik Placówki Terenowej KRUS.

Pan Dariusz Kalkowski zwracając się do Szanownego Jubilata jak i do zgromadzonych gości powiedział, że setne urodziny to piękna i skłaniająca do zadumy rocznica. Wręczając upominek oraz bukiet kwiatów Szanownemu Jubilatowi Panu Józefowi Jankowskiemu powiedział w „uroczystym dniu setnej rocznicy urodzin składam serdeczne życzenia wszystkiego, co najlepsze i najpiękniejsze. Niech nigdy nie brakuje szczęścia, zdrowia i pomyślności. Niech dobry Bóg darzy łaskami na dalsze lata życia w zdrowiu i radości” – życzył Jubilatowi gospodarz gminy.

Miłym akcentem było złożenie życzeń skierowanych do Jubilata przez panią Marlenę Mazurską Kierownika Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, która wręczając bukiet kwiatów złożyła najlepsze życzenia w imieniu Wojewody Mazowieckiego pana Konstantego Radziwiłła oraz przekazała list z życzeniami od pana Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów.

Do życzeń złożonych Jubilatowi dołączyli Przewodniczący Rady Gminy Gozdowo p. Dariusz Śmigielski oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego p. Maria Elżbieta Chylińska życząc wszelkiej pomyślności na dalsze lata życia, oby każdy dzień był radosny i pełen życzliwości, miłości osób najbliższych.

Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Płocku pani Justyna Porębska wręczyła Jubilatowi kwiaty oraz list gratulacyjny z wiadomością KRUS o wysokości świadczenia emerytalnego.

Dostojny Jubilat p. Józef Jankowski urodził się w Kolczynie, gdzie spędził dzieciństwo i młodość. W 1949 roku ożenił się z Haliną, z którą wspólnie przeżyli 61 lat. Wraz z żoną prowadzili
w Kolczynie gospodarstwo rolne. Ma troje dzieci, sześcioro wnucząt i ośmioro prawnucząt.
Od 9 lat pan Józef jest pod troskliwą opieką swej córki Danuty, z którą mieszka w Płocku.

Naszemu Jubilatowi gratulujemy tego pięknego jubileuszu, oby nigdy nie zabrakło szczęścia, zdrowia, pomyślności jednocześnie życzymy raz jeszcze przynajmniej stu kolejnych lat.

                                       Autor: Maria Elżbieta Chylińska
                                         Kierownik USC w Gozdowie