Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 344 ze zm.) Wójt Gminy Gozdowo ogłasza co następuje:

Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę:

– Przedstawione na załączniku graficznym nr 1 podane niżej obszary wchodzące w skład działki oznaczonej nr geodezyjnym 163 o pow. 0,20ha położonej w miejscowości Rempin. Dla działki prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Sierpcu księga wieczysta PL1E/00023236/4. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka stanowi miejsca postojowe i parking na terenie budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego.

Do oddania w dzierżawę wyznaczono:

 • obszar nr 1 o powierzchni 24m2, wysokość opłaty wynosi 96,00zł rocznie,
 • obszar nr 2 o powierzchni 24m2, wysokość opłaty wynosi 96,00zł rocznie,
 • obszar nr 3 o powierzchni 34m2, wysokość opłaty wynosi 136,00zł rocznie,
 • obszar nr 4 o powierzchni 26m2, wysokość opłaty wynosi 104,00zł rocznie,
 • obszar nr 5 o powierzchni 23m2, wysokość opłaty wynosi 92,00zł rocznie,
 • obszar nr 6 o powierzchni 23m2, wysokość opłaty wynosi 92,00zł rocznie,
 • obszar nr 7 o powierzchni 32m2, wysokość opłaty wynosi 128,00zł rocznie,
 • obszar nr 8 o powierzchni 25m2, wysokość opłaty wynosi 100,00zł rocznie,
 • obszar nr 9 o powierzchni 24m2, wysokość opłaty wynosi 96,00zł rocznie,
 • obszar nr 10 o powierzchni 23m2, wysokość opłaty wynosi 92,00zł rocznie,
 • obszar nr 11 o powierzchni 23m2, wysokość opłaty wynosi 92,00zł rocznie,
 • obszar nr 12 o powierzchni 23m2, wysokość opłaty wynosi 92,00zł rocznie,
 • obszar nr 13 o powierzchni 24m2, wysokość opłaty wynosi 96,00zł rocznie,
 • obszar nr 14 o powierzchni 22m2, wysokość opłaty wynosi 88,00zł rocznie,
 • obszar nr 15 o powierzchni 22m2, wysokość opłaty wynosi 88,00zł rocznie,
 • obszar nr 16 o powierzchni 22m2, wysokość opłaty wynosi 88,00zł rocznie,
 • obszar nr 17 o powierzchni 24m2, wysokość opłaty wynosi 96,00zł rocznie,
 • obszar nr 18 o powierzchni 21m2,, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie,
 • obszar nr 19 o powierzchni 21m2,, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie,
 • obszar nr 20 o powierzchni 21m2,, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie,
 • obszar nr 21 o powierzchni 21m2,, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie,
 • obszar nr 22 o powierzchni 21m2,, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie,
 • obszar nr 23 o powierzchni 21m2,, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie,
 • obszar nr 24 o powierzchni 21m2,, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie.

– Przedstawione na załączniku graficznym nr 2 podane niżej obszary wchodzące w skład działki oznaczonej nr geodezyjnym 164 o pow. 0,24ha położonej w miejscowości Rempin. Dla działki prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Sierpcu księga wieczysta PL1E/00018894/6. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka stanowi miejsca postojowe i parking na terenie budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego.

Do oddania w dzierżawę wyznaczono:

 • obszar nr 1 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie,
 • obszar nr 2 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie,
 • obszar nr 3 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie,
 • obszar nr 4 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie,
 • obszar nr 5 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie,
 • obszar nr 6 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie,
 • obszar nr 7 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie,
 • obszar nr 8 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie,
 • obszar nr 9 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie,
 • obszar nr 10 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie,
 • obszar nr 11 o powierzchni 28m2, wysokość opłaty wynosi 112,00zł rocznie,
 • obszar nr 12 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie,
 • obszar nr 13 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie,
 • obszar nr 14 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie,
 • obszar nr 15 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie.

– Przedstawione na załączniku graficznym nr 3 podane niżej obszary wchodzące w skład działki oznaczonej nr geodezyjnym 306/1 o pow. 0,3553ha położonej w miejscowości Rempin. Dla działki prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Sierpcu księga wieczysta PL1E/00033035/8. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod uprawy polowe.

Do oddania w dzierżawę wyznaczono:

 • obszar nr 1 o powierzchni 22m2, wysokość opłaty wynosi 88,00zł rocznie,
 • obszar nr 2 o powierzchni 20m2, wysokość opłaty wynosi 80,00zł rocznie,
 • obszar nr 3 o powierzchni 23m2, wysokość opłaty wynosi 92,00zł rocznie,
 • obszar nr 4 o powierzchni 25m2, wysokość opłaty wynosi 100,00zł rocznie,
 • obszar nr 5 o powierzchni 25m2, wysokość opłaty wynosi 100,00zł rocznie,
 • obszar nr 6 o powierzchni 22m2, wysokość opłaty wynosi 88,00zł rocznie,
 • obszar nr 7 o powierzchni 22m2, wysokość opłaty wynosi 88,00zł rocznie,
 • obszar nr 8 o powierzchni 20m2, wysokość opłaty wynosi 80,00zł rocznie,
 • obszar nr 9 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie,
 • obszar nr 10 o powierzchni 27m2, wysokość opłaty wynosi 108,00zł rocznie,
 • obszar nr 11 o powierzchni 19m2, wysokość opłaty wynosi 76,00zł rocznie,
 • obszar nr 12 o powierzchni 20m2, wysokość opłaty wynosi 80,00zł rocznie,
 • obszar nr 13 o powierzchni 29m2, wysokość opłaty wynosi 116,00zł rocznie,
 • obszar nr 14 o powierzchni 22m2, wysokość opłaty wynosi 88,00zł rocznie,
 • obszar nr 15 o powierzchni 27m2, wysokość opłaty wynosi 108,00zł rocznie,
 • obszar nr 16 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie,
 • obszar nr 17 o powierzchni 22m2, wysokość opłaty wynosi 88,00zł rocznie,
 • obszar nr 18 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie,
 • obszar nr 19 o powierzchni 34m2, wysokość opłaty wynosi 136,00zł rocznie,
 • obszar nr 20 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie,
 • obszar nr 21 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie.

Przedmiotowe grunty zostały przeznaczone na lokalizację pomieszczenia garażowego. Termin zagospodarowania nieruchomości wynosi 3 lata. Opłaty z tytułu dzierżawy płatne w terminie do 15 listopada danego roku dzierżawnego.