Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do konsultacji Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok.

Czytaj dalej Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do konsultacji Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok