Informacja o inwestycjach drogowych

Po wielu staraniach Pana Wójta Dariusza Kalkowskiego w pozyskiwaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład udało się już zrealizować wiele inwestycji na terenie gminy Gozdowo. Dzięki pozyskanym środkom zakupiono nową maszynę do rozkładania kruszywa oraz kruszywo łamane, za pomocą którego zostaną utwardzone drogi na terenie naszej gminy.

Czytaj dalej Informacja o inwestycjach drogowych