Nowy rozściełacz do kruszywa dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie

W dniu 05.09.2023 r. firma – Biuro Projektów i Inwestycji „PROBUD” s.c. ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09-200 Sierpc dostarczyła nowy rozściełacz do kruszywa wyprodukowany specjalnie na potrzeby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie w ramach realizacji zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zgodnie z umową z wykonawcą dostarczono nowy rozściełacz do kruszywa o wartości 229.997,70 zł, który posłuży do wykonania utwardzenia z kruszywa łamanego metodą gospodarczą w ramach własnych możliwości organizacyjno-technicznych. Zakup urządzenia z pewnością pozwoli obniżyć koszty związane z realizacją inwestycji drogowych.