Spotkanie z przedstawicielami ARiMR w Sierpcu

W poniedziałek 30 maja w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gozdowie z inicjatywy wójta Dariusza Kalkowskiego odbyło się spotkanie informacyjne dla członków Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Gozdowo.

Gościliśmy przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sierpcu  –  Dyrektora Waldemara Cecelskiego i panią Małgorzatę Kopycińską. Podczas zebrania omówiono zasady wydatkowania pomocy finansowej przyznanej KGW, a także bieżącą współpracę samorządu z kołami.