Kolejne dobre wiadomości – 124 973,00 zł dla Gminy Gozdowo

Miło nam poinformować mieszkańców, że nasza gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 124 973,00 zł na dwa zadania: ścieżkę edukacyjną w Bonisławiu oraz prace pielęgnacyjne w drzewostanie parku zabytkowego w Gozdowie.

Ścieżka edukacyjna w Bonisławiu

Gmina Gozdowo otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w m. Bonisław”. Kwota dofinansowania to 74 973,00 zł. W ramach zadania zostanie nasadzonych 20 szt. gatunków drzew, zostanie zamontowanych 20 szt. tablic edukacyjnych oraz 6 szt. ławek z oparciem.

Prace pielęgnacyjne w drzewostanie parku zabytkowego w Gozdowie

Gmina Gozdowo otrzymała dofinansowanie w ramach Programu „Zadania z zakresu ochrony przyrody” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn.: „Prace pielęgnacyjne w drzewostanie parku zabytkowego w Gozdowie”. Kwota dofinansowania wynosi 50 000,00 zł. Prace pielęgnacyjne będą obejmowały korektę koron drzew, cięcia sanitarne oraz zdjęcie posuszu.