Ślubowanie i pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej w Gozdowie

28 października br. odbyła się w Szkole Podstawowej w Gozdowie uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów dzieci klas pierwszych.

W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, w obecności zaproszonych gości: p. Dariusza Kalkowskiego – Wójta Gminy Gozdowo, p, Małgorzaty Smoleńskiej – Przewodniczącej Rady Rodziców, uczniowie ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Po złożeniu ślubowania dyrektor szkoły Lidia Malinowska dokonała symbolicznego pasowania na ucznia włączając tym samym pierwszaków w społeczność szkolnej rodziny.

Bohaterowie uroczystości zdali swój pierwszy egzamin na szóstkę – co potwierdziła zaprezentowana przez nich część artystyczna. Były oklaski, gratulacje, życzenia i upominki od Rady Rodziców oraz Samorządu Szkolnego. Było również wzruszenie i duma, a po uroczystości – słodkości przygotowane przez rodziców.