Program dotacyjny dla KGW!

Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski informuje o ogłoszeniu kolejnej edycji programu „Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich” przez samorząd województwa mazowieckiego.

Koła Gospodyń Wiejskich mogą ubiegać się o dofinansowanie m. in. zakup strojów ludowych i sprzętu gastronomicznego, aktywizację kobiet czy organizację wydarzeń integrujących społeczność lokalną. Każde KGW może złożyć tylko jedną ofertę, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi do 7 tys. zł.

Nabór trwa do 3 kwietnia 2023 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://mazovia.pl/…/wspieranie-rozwoju-gospodyn…

Jednocześnie informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Gozdowie ul. K. Gozdawy 19, tel. 797 474 758 w godzinach pracy placówki udziela pomocy merytorycznej i technicznej związanej z składaniem wniosków w systemie witkac.pl