Komunikat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – oddział w Płocku

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w ZUS

Jesteśmy pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami.

Stwarzamy pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W trakcie zatrudnienia oferujemy:

  • zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę,
  • możliwość rozwoju zawodowego,
  • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  • ruchomy czas pracy.

Doświadczenie zawodowe w ZUS można zdobyć także jako:

  • praktykant (praktyki absolwenckie odpłatne lub nieodpłatne i praktyki zawodowe),
  • stażysta,

W trakcie trwania praktyk lub staży zapewniamy:

  • zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych i wiedzy specjalistycznej z różnych obszarów naszej działalności,
  • wsparcie opiekunów merytorycznych,
  • świadczenie pieniężne, jeśli praktykant zakwalifikuje się na odpłatną praktykę absolwencką,
  • zaświadczenie o odbyciu praktyki lub stażu.
Forma aktywizacji zawodowejKryteriaCzas trwania
Praktyka absolwenckaAbsolwenci szkoły podstawowej lub gimnazjum, którzy w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30 roku życiamaksymalnie 3 miesiące
Praktyka zawodowaUczniowie szkół i słuchacze szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe oraz studenci uczelni wyższychzgodnie z umową o praktykę zawodową
Staż dla bezrobotnychOsoby posiadające status osoby bezrobotnej zarejestrowane w Urzędzie Pracyod 3 do 12 miesięcy

Zachęcamy do składania aplikacji:

Aktualne ogłoszenia o pracę – ZUS

Ogłoszenia o praktykach – ZUS

Osoby do kontaktu:

p. Marzena Niewiadomska- Naczelnik Wydziału Kadrowo-Płacowego O/ZUS w Płocku,
tel. 24-262-52-71 w. 2340, marzena.niewiadomska@zus.pl;

p. Radosław Mustiwłło- Regionalny koordynator ds. dostępności O/ZUS w Płocku,
tel. 24-262-52-71 w. 2113, radoslaw.mustwillo@zus.pl;