Podziękowanie

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku śp. Mariannę Kalkowską. Pragnę wyrazić ogromną wdzięczność oraz prosić o modlitwę w intencji mojej zmarłej mamy. Dziękuję Przyjaciołom, Delegacjom, Sąsiadom za obecność, słowa wsparcia, okazaną pamięć oraz złożone wieńce i kwiaty.

Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski