Ogłoszenia o przetargach

Wójt Gminy Gozdowo ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości

  • Sprzedażą objęta jest działka oznaczona nr geodezyjnym 29/6 o powierzchni 0,0885ha położona w miejscowości Czachowo.            
    Cena wywoławcza nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT wynosi: 19 680,00zł, minimalne postąpienie w przetargu wynosi: 200,00zł, wadium wynosi: 2 000,00 zł.
  • Sprzedażą objęta jest działka oznaczona nr geodezyjnym 92/1 o pow. 0,37ha położona w obrębie Kuskowo Bronoszewice.
    Cena wywoławcza nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT wynosi:  49 600,00zł, minimalne postąpienie w przetargu wynosi: 500,00 zł, wadium wynosi: 5 000,00 zł.
  • Sprzedażą objęta jest działka oznaczona nr geodezyjnym 53/3 o powierzchni 0,0900ha położona w miejscowości Bonisław.
    Cena wywoławcza nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT wynosi: 29 500,00zł, minimalne postąpienie w przetargu wynosi: 300,00zł, wadium wynosi: 3 000,00 zł.

         Informacje  dotyczące  przetargu  i  regulaminu można uzyskać w  Urzędzie  Gminy w  Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo  (pokój  nr 10), telefon nr 24 364 48 25, mail sekretariat@gozdowo.eu.

Przetargi  ustne  nieograniczone  odbędą  się   w  dniu  02.10.2023r. w  siedzibie  Urzędu  Gminy  w  Gozdowie   (sala  posiedzeń).