Ogłoszenia o przetargach

Wójt Gminy Gozdowo ogłasza:

  • piąty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo – działka oznaczona nr geodezyjnym 53/3 o powierzchni 0,0900ha położona w miejscowości Bonisław
  • trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo – działka oznaczona nr geodezyjnym 29/6 o powierzchni 0,0885ha położona w miejscowości Czachowo
  • ósmy ustny przetarg nieograniczony  na sprzedaż niezabudowanej  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo – działka oznaczona nr geodezyjnym 92/1 o pow. 0,37ha położona w obrębie Kuskowo Bronoszewice.

które odbędą się w dniu 14.04.2023 r. w  siedzibie  Urzędu  Gminy  w  Gozdowie   (sala posiedzeń).