Laboratorium Przyszłości w Szkole Podstawowej w Gozdowie

Od 1 września w Szkole Podstawowej w Gozdowie realizowany jest program Laboratoria Przyszłości. Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Celem programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

W ramach Laboratoriów Przyszłości organ prowadzący szkołę otrzymał od państwa wsparcie finansowe w wysokości 112 200 zł. W ramach tych środków wyposażyliśmy dwie pracownie w niezbędne akcesoria, narzędzia, programy, dzięki którym możemy realizować dodatkowe zajęcia informatyczne m.in. z programowania, zajęcia kulinarne, krawieckie i prac technicznych.

Dlatego też, w dniu 13 października Pani Dyrektor Lidia Malinowska dokonała uroczystego otwarcia pracowni. Zaproszeni goście Pan Wójt Dariusz Kalkowski, Pan Przewodniczący Rady Gminy Gozdowo Dariusz Śmigielski, ks. Stanisław Opolski, ks. Waldemar Dziewulski, Przedstawiciel Rady Rodziców, przewodniczący SU Lena Gierzyńska oraz pani Małgorzata Garkowska i pan Krzysztof Wojtas, dokonali otwarcia a goście obejrzeli nową pracownię w sali nr 21.