Gminne Potyczki Matematyczno-Fizyczne

W czwartek 2 czerwca w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gozdowie odbył się Gminny Konkurs „POTYCZKI MATEMATYCZNE i MATEMATYCZNO-FIZYCZNE” pod patronatem pana Dariusza Kalkowskiego – Wójta Gminy Gozdowo.

Celem konkursu było popularyzowanie wśród młodzieży zainteresowań matematyczno-fizycznych, promowanie logicznego myślenia oraz uświadamianie uczniom, że matematyka i fizyka nie są tylko naukami abstrakcyjnymi, lecz mają również swoje źródła w sytuacjach rzeczywistych.Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych, i wzięło w nim udział 9 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gozdowie i 10 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Lelicach.Po rozstrzygnięciu konkursu nagrody, ufundowane przez Wójta Gminy Gozdowo, wręczyli p. Honorata Nagórka – sekretarz gminy Gozdowo i p. Lidia Malinowska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Gozdowie.

Laureatami potyczek zostali:

Kategoria – klasy 5

  • I miejsce – Wiktor Kaczorowski
  • II miejsce – Mikołaj Blinkiewicz
  • III miejsce – Filip Orliński

Kategoria – klasy 7-8

  • I miejsce – Zofia Kaczorowska
  • II miejsce – Stanisław Żórawski
  • III miejsce – Małgorzata Topolewska