11 marca- Dzień Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa składamy wszystkim Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckich najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wytrwałości oraz satysfakcji z prowadzonych działań na rzecz lokalnych społeczności.

Dziękujemy za Wasz trud i zaangażowanie w podejmowanie inicjatyw oraz współpracę z mieszkańcami. Niech Wasza praca przynosi wiele radości i zasłużonego społecznego uznania.