Zaproszenie!

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 Wójt Gminy Gozdowo i Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” zapraszają mieszkańców Gminy Gozdowo na spotkanie informacyjno-konsultacyjne.

Celem spotkania jest określenie potrzeb i problemów mieszkańców, dokonanie analizy mocnych i słabych stron gminy, szans i zagrożeń oraz określenie celów LSR.  Opracowany dokument będzie podstawą do realizacji i finansowania projektów z udziałem funduszy europejskich, zwłaszcza w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022r. w Urzędzie Gminy w Gozdowie (sala konferencyjna) o godz. 10:00.

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie Poddziałanie „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020