Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz.U. z 2021r.  poz. 1899 ze zm.) Wójt Gminy Gozdowo ogłasza, co następuje:

Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę:

– działka oznaczona nr geodezyjnym 30/6 o pow. 4,3813ha położona w miejscowości Gozdowo, niezabudowana, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00019690/3.  W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami i nieuciążliwą działalnością gospodarczą, obecnie użytkowana rolniczo. Termin zagospodarowania nieruchomości wynosi 3 lata, wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 5 260,00zł rocznie.

– działka oznaczona nr geodezyjnym 5 o pow. 2,14ha położona w miejscowości Kuniewo, niezabudowana, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta  PL1E/00019690/3. Dla działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gozdowo. Teren jest użytkowany rolniczo. Termin zagospodarowania nieruchomości wynosi 3 lata, wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 2 570,00zł rocznie.