Podpisanie umowy na zakup i dostawę sprzętu komputerowego!

W dniu 21.07.2021 r. została podpisana umowa na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Szanowni Mieszkańcy !

Miło nam poinformować, że w dniu 21.07.2022r. w siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie podpisana została umowa na dostawę sprzętu komputerowego dla młodych mieszkańców gminy Gozdowo w ramach programu wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.
W ramach umowy firma Simple Technology Sp. z o.o. z siedzibą ul. Przerwana 11A lok 1, 02-484 Warszawa dostarczy aż 112 komputerów przenośnych.

Po otrzymaniu sprzętu przez Gminę Gozdowo, konieczne będzie sprawdzenie i przyjęcie zakupionego sprzętu na stan gminy. Dopiero po dopełnieniu wyżej wymienionych formalności, będziemy kontaktować się z poszczególnymi Grantobiorcami w celu umówienia się na podpisanie umowy darowizny i przekazanie sprzętu. Liczymy, iż przed pierwszym wrześniowym dzwonkiem Nasi młodzi mieszkańcy będą mogli już cieszyć się nowym, zakupionym sprzętem.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.