Piknik Ekologiczny w Bonisławiu

W sobotę, 22 października 2022 r. przy stawie w Bonisławiu odbył się piknik ekologiczny z uroczystym poświęceniem i oddaniem do użytku zagospodarowanego terenu w centrum wsi Bonisław wraz ze stawem jako obiektem małej retencji.

W wydarzeniu wzięli udział m.in.: Pan Wójt Dariusz Kalkowski, Przewodniczący Rady Gminy Pan Dariusz Śmigielski wraz z Radnymi, Pan Poseł Waldemar Olejniczak, Pani Sołtys Ewa Jankowska, Przedstawiciel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z Wydziału Zamiejscowego w Płocku Pani Dyrektor Magdalena Grodecka, Ksiądz Proboszcz Piotr Gątarek, Pan Dyrektor Krzysztof Jóźwiak oraz Pani Dyrektor Lidia Malinowska, Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie Renata Będzikowska wraz z Pracownikami, Pracownicy Urzędu, Dzieci i Młodzież z opiekunami oraz mieszkańcy społeczności lokalnej. Zrealizowanie przedsięwzięcia polegającego na uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenu, a także utworzenie nowej ścieżki edukacyjnej nie było by możliwe, gdyby nie wsparcie i zaangażowanie wielu osób i solidnych wykonawców.

Szczególne podziękowania zostały skierowane w stronę Pana Wójta, a także Pana Posła Waldemara Olejniczaka oraz Pani Dyrektor WFOŚiGW Wydziału Zamiejscowego w Płocku Magdaleny Grodeckiej. Poświęcenia nowo zagospodarowanego terenu dokonał proboszcz parafii w Bonisławiu ks. Piotr Gątarek, po czym nastąpiło przecięcie wstęgi.

Po części oficjalnej wręczono nagrody w konkursie ekologicznym „Dbamy o nasze środowisko”.

W kat. I – dzieci do 6 lat zwyciężyli:

1. Mikołaj Jarzynka – SP Lelice

2. Barbara Lewandowska – SP Lelice

3. Karol Rożniak – Klub Dziecięcy w Gozdowie

Wyróżnienia:

1. Lena Goc – Klub Dziecięcy w Lelicach

2. Nikodem Kęsicki – Publiczne Przedszkole w Gozdowie

3. Gabriel Kęsicki – Publiczne Przedszkole w Gozdowie

W kat. II – dzieci od 7 do 10 lat zwyciężyli:

1. Marcel Frankowski – SP Lelice

2. Zofia Rajkowska – SP Lelice

3. Antoni Sadowski – SP Gozdowo

Wyróżnienia:

1. Roksana Pracka – SP Lelice

2. Aleksandra Tomaszewska – SP Gozdowo

3. Laura Rożniak – SP Gozdowo

W kat. III – dzieci od 11 do 13 lat zwyciężyli:

1. Amelia Chrapkowska – SP Gozdowo

2. Zofia Kaczorowska – SP Gozdowo

3. Wiktoria Dębowska – SP Lelice

W kat. IV – młodzież od 14 do 16 lat zwyciężyli:

1. Dominika Gronczewska – SP Gozdowo

2. Bartosz Atlak – SP Gozdowo

3. Małgorzata Topolewska – SP Gozdowo

3.Ex aequo Maja Smoleńska – SP Gozdowo

W kat. V – młodzież i dorośli od 17 lat zwyciężyli:

1. Jarosław Atlak

2. Maja Siemiątkowska

Zagospodarowanie centrum wsi Bonisław wraz ze stawem jako obiektem małej retencji zostało sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400 000,00 zł. Utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w m. Bonisław zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 74 884,87 zł.