Okólnik dotyczący zakupu preferencyjnego paliwa stałego

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, informuję, że Gmina Gozdowo przystępuje do zakupu paliwa stałego w terminach, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1 i 2 tj. do dnia 31 grudnia 2022 roku oraz od 01 stycznia 2023 roku.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z w/w ustawą o możliwość zakupu węgla w cenie preferencyjnej mogą się starać osoby fizyczne w  gospodarstwach domowych, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 ze zm.).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 roku (Dz. U. 2022 poz. 2238) osoba fizyczna może zakupić maksymalnie 3 tony węgla w dwóch transzach tj.:

 • do 31.12.2022 roku w ilości 1500 kg
 • od dnia 1.01.2023 roku w ilości 1500 kg .

Ze względu na konieczność określenia ilości poszczególnych asortymentów paliwa w celu dokonania zakupu od uprawnionych podmiotów, wnioski należy składać do dnia 25.11.2022r.

Wniosek dot. zakupu preferencyjnego paliwa stałego można pobrać:

 • w Urzędzie Gminy w Gozdowie ( półpiętro – obok sali konferencyjnej lub w pokoju nr 4)
 •  u Sołtysa
 • do pobrania na stronie internetowej www.gozdowo.eu.

Wniosek można składać:

 • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo, pokój nr 4
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – platforma ePUAP
 • za pośrednictwem operatora pocztowego.


W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. (24) 364-48-28, (24) 276-21-12.

                                        Wójt Gminy Gozdowo
                                        Dariusz Kalkowski