Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, który odbędzie się w Urzędzie Gminy w Gozdowie (sala konferencyjna) w dniu 20.09.2022 r. (wtorek) w godzinach 8:45 – 12:00.

Szanowni Państwo,

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Mazowsza działający w Oddziale Zamiejscowym w Płocku Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zaprasza mieszkańców Gminy Gozdowo na 

bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, który odbędzie się w Urzędzie Gminy w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 19 (sala konferencyjna) w dniu 20.09.2022 r. (wtorek) w godzinach 8:45 – 12:00.

Podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego będzie można uzyskać informację o możliwościach otrzymania dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o zasadach ubiegania się o dotację. Konsultant przedstawi aktualne możliwości wsparcia – w tym również pożyczki i poręczenia finansowe ze środków UE przeznaczone na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej. Wskaże osobom zainteresowanym kierunki wsparcia w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz 2021-2027, a także poinformuje do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o wsparcie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!