Kolejne pieniądze dla Gminy Gozdowo!


Gmina Gozdowo otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja III- PGR na modernizację infrastruktury drogowej na terenie gminy, w tym część ul. Świerkowej i Wodnej w miejscowości Rękawczyn.

Pozyskane środki zostaną wydatkowane m. in. na zakup kruszywa łamanego oraz zakup nowego autobusu. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 2 781 999,00 zł!