INFORMACJA – USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Informujemy, że Gmina Gozdowo zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Gozdowo zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak:

  • folia rolnicza,
  • siatka i sznurek do owijania balotów,
  • opakowania po nawozach,
  • opakowania typu Big Bag,

mogą składać informację o odpadach  w terminie od 18.01.2023 r. do 17.02.2023

Powyższe informacje można przekazywać na formularzu załączonym poniżej, osobiście w Urzędzie Gminy w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo (w godz. 7.15 – 15.15), drogą elektroniczną na adres: sekretariat@gozdowo.eu lub za pośrednictwem poczty polskiej (liczy się data wpływu formularza do Urzędu Gminy w Gozdowie).

Prosimy o dokładne oszacowanie ilości odpadów wskazywanej w formularzu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 24 364-48-35.