Komunikat!

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego informuję, że na terenie Gminy Gozdowo zostały utworzone 3 punkty wydawania preparatu jodku potasu. Podkreślić należy, że jest to działanie wyłącznie o charakterze prewencyjnym, a w chwili obecnej zagrożenie skażeniem radiacyjnym nie występuje. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Czytaj dalej Komunikat!

Komunikat

Wójt  Gminy  Gozdowo ogłasza ustny  przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo.

Czytaj dalej Komunikat

KOMUNIKAT

Wójt  Gminy  Gozdowo ogłasza ustny  przetarg nieograniczony na dzierżawę i sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo.
Czytaj dalej KOMUNIKAT