Dofinansowania do zakupu odbiornika cyfrowego

W dniu 27 czerwca br. nastąpiła zmiana standardu nadawania bezpłatnej naziemnej telewizji. Mieszkańcy, których telewizory nie odbierają nowego sygnału, a ich sytuacja materialna nie pozwala na samodzielne poniesienie kosztów zakupu nowego sprzętu do odbioru, mogą skorzystać z rządowego programu dofinansowania 250 zł do zakupu telewizora lub 100 zł do dekodera – zgodnych z nowym standardem.

Czytaj dalej Dofinansowania do zakupu odbiornika cyfrowego

Kolejne pozyskane środki dla gminy Gozdowo!

Gmina Gozdowo otrzymała dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, złożony na operację: „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w m. Cetlin, gmina Gozdowo”. Kwota dofinansowania 104 971,00 zł. Koszt całkowity realizacji zadania wynosi 164 971,13 zł.