Informacja o inwestycjach drogowych

Po wielu staraniach Pana Wójta Dariusza Kalkowskiego w pozyskiwaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład udało się już zrealizować wiele inwestycji na terenie gminy Gozdowo. Dzięki pozyskanym środkom zakupiono nową maszynę do rozkładania kruszywa oraz kruszywo łamane, za pomocą którego zostaną utwardzone drogi na terenie naszej gminy.

Czytaj dalej Informacja o inwestycjach drogowych

Dofinansowanie do usuwania azbestu!

Dziś (22.09) Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski wraz ze Skarbnikiem Gminy Lidią Siemiątkowską podpisali umowę na dotację z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gozdowo”. Przyznano dotację w wysokości 44 553,00 zł.

Czytaj dalej Dofinansowanie do usuwania azbestu!