Dotacja z WFOŚiGW

W poniedziałek 13 września w budynku OSP Gąbin Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski podpisał umowę z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Markiem Ryszką na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gozdowo”. Kwota dotacji wyniosła 30 000,00 zł.

Czytaj dalej Dotacja z WFOŚiGW