Kolejne dobre wiadomości dla Gminy Gozdowo

Otrzymaliśmy ponad 55 tys. zł dofinansowania na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w 2 instytucjach, tj: 30 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Klubie Dziecięcym „Kubusiowy Raj” w Lelicach oraz dofinansowanie do zapewnienia funkcjonowania 21 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Klubie Dziecięcym „Radosna Kraina” w Gozdowie.

30 listopada br. w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie doszło do uroczystego podpisania umowy pomiędzy Wójtem Gminy Gozdowo Dariuszem Kalkowskim a Wicewojewodą Mazowieckim Arturem Standowiczem. Łącznie ponad 3,2 mln złotych otrzymają samorządy z województwa mazowieckiego w ramach przekazania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.