Przewodniczący

Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Śmigielski

Urząd  Gminy w Gozdowie,
ul. K. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo
tel. 24 364 48 39