Uroczyste wręczenie Aktu powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lelicach

W czwartek 31 marca w siedzibie Urzędu Gminy Gozdowo z rąk wójta Dariusza Kalkowskiego i przewodniczącego Rady Gminy Dariusza Śmigielskiego powołanie na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach odebrał – Pan Krzysztof Jóźwiak .

W wyniku przeprowadzenia w marcu br. postępowania konkursowego oraz otrzymania rekomendacji Komisji Konkursowej wybrany Dyrektor został powołany na 5-cio letnią kadencję. Dla Pana Krzysztofa Jóźwiaka jest to już kolejny okres pełnienia funkcji na tym stanowisku. Gratulując nowemu (staremu) Dyrektorowi, życzymy wytrwałości i sił w kierowaniu placówką.