« powrót    |    Drukuj
XXII sesja Rady Gminy Gozdowo
Data publikacji: 2016-12-30, 12:36:43
Budżet gminy na 2017 rok uchwalony
  W dniu 28 grudnia 2016 roku o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Gozdowie odbyła się XXII sesja Rady Gminy Gozdowo, która miała dość szczególny charakter, ponieważ oprócz głównego tematu, jakim było uchwalenie budżetu Gminy na 2017 rok, zaplanowano także wręczenie podziękowań i drobnych upominków osobom i firmom działającym na rzecz gminy Gozdowo.
  W sesji, oprócz radnych i sołtysów uczestniczyli: Starosta Sierpecki Pan Jan Laskowski, Ks.Kanonik Stanisław Opolski – Proboszcz Parafii Gozdowo, Ksiądz Kanonik Franciszek Kuć – Proboszcz Parafii Bonisław, Pan Jarosław Cichocki - były Kierownik Posterunku Policji w Gozdowie, Pan Dariusz Baranowski – obecny Kierownik Posterunku Policji w Gozdowie, Pan Andrzej Smoleński – Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gozdowie, Wójt Gminy – Pan Dariusz Kalkowski, Sekretarz Gminy – Pan Jacek Piekarski, Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Bogdańska, Prezes Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Gozdowie- Pan Kazimierz Kędzierski oraz kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.
  W pierwszej części obrad Rada Gminy Gozdowo przyjęła protokół z ostatniej - XXI sesji Rady Gminy Gozdowo, wysłuchała informacji Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej oraz zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gozdowo w 2016 roku .
Realizując dalsze punkty porządku Rada Gminy przyjęła ostatnie w tym roku uchwały z zakresu bieżącego funkcjonowania Gminy:
• w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gozdowo na 2016 rok;
• w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2017 roku;
• w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2017 rok;
• w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2017 rok;
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2016-2028;
• zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na 2016 rok.
  Następnie Rada Gminy uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gozdowo na 2017 rok, po czym przystąpiła do procedury związanej z uchwaleniem budżetu Gminy Gozdowo na rok 2017, a także Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028.
  Po przedstawieniu najważniejszych założeń związanych z przychodami i wydatkami w roku 2017 oraz idącymi w ślad za tym inwestycjami, które uzyskały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Płocku i stałych Komisji Rady Gminy, Radni uchwalili jednogłośnie budżet Gminy Gozdowo na 2017 rok i większością głosów przyjęli Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gozdowo na lata 2017-2028.
  Oprócz uchwalenia budżetu, ważnym akcentem sesji, było wręczenie osobom i firmom podziękowań i drobnych upominków za wieloletnią współpracę z samorządem gminnym, bezinteresowną pomoc i wsparcie działań, które przyczyniają się do rozwoju różnych dziedzin życia lokalnej społeczności.
Wśród wyróżnionych znaleźli się:
  1) Pani Bogumiła Gutowska – Kierownika Związku Spółek Wodnych w Sierpcu,
  2) Pan Artur Rychlewski – Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku,
  3) Pan Dariusz Lemanowicz - Właściciel Firmy FHUP Wydobycie Piasku i Żwiru w Goleszynie,
  4) Pan Jerzy Urbański - Właściciel Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego w Goleszynie,
  5) Pan Remigiusz Mikucki - Prezes PHU M&M Mikucka w Sierpcu,
  6) Państwo Leszek i Małgorzata Smoleńscy - Właściciele Sklepu Ogólno Spożywczo Przemysłowo Monopolowego w Gozdowie,
  7) Pan Ryszard Kwiatkowski - Właściciel Firmy „Instalatorstwo Elektryczne” w Sierpcu,
  8) Pan Dariusz Kaczmarczyk - Właściciel Domu Weselnego „Inez” FHUP w Lelicach,
  9) Pan Tomasz Szałkucki – Właściciel Firmy TOM GREW A.B. w Gójsku,
10) Pani Jolanta Gutowska – Instruktor i choreograf Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Gozdowskiej.
  Podziękowania za wieloletnią owocną współpracę oraz zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy, Pan Wójt złożył również Panu Panu Krzysztofowi Witkowskiemu -I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu oraz odchodzącemu na emeryturę dotychczasowemu Kierownikowi Posterunku Policji w Gozdowie Panu Jarosławowi Cichockiemu. Zaś nowemu Kierownikowi Posterunku Policji w Gozdowie Panu Dariuszowi Baranowskimu życzył dobrej współpracy oraz wytrwałości w pełnieniu odpowiedzialnej służby.
  Po wręczeniu podziękowań, Pan Wójt złożył Radnym, Sołtysom oraz zaproszonym gościom najlepsze życzenia na zbliżający się Nowy 2017 Rok.
  Po zakończeniu części oficjalnej, sesję budżetową uświetnił występ uzdolnionej niewidomej wokalistki z gminy Gozdowo Patrycji Malinowskiej, która oczarowała wszystkich swoim śpiewem, za co otrzymała gromkie brawa, będące wyrazem uznania publiczności za jej piękny występ.
Galeria wiadomości
« powrót
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman