« powrót    |    Drukuj
Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach w sprzęt elektroniczny!
Data publikacji: 2020-12-18, 14:24:06
Gmina Gozdowo w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna.
Dzięki udziałowi w projekcie Szkoła Podstawowa w Lelicach  otrzymała nowy  sprzęt elektroniczny  wraz z oprogramowaniem i pakietem szkoleń.  Do placówki trafiły zestawy komputerowe, laptopy, tablety oraz oprogramowanie, wspierające naukę zdalną. W czwartek 17 grudnia wójt gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski oraz sekretarz gminy Hanna Nagórka mieli możliwość zobaczenia oraz przetestowania  pozyskanego sprzętu. 
 
Dodatkowo, 4 nauczycieli i 10 uczniów z SP w Lelicach będzie uczestniczyć w ramach projektu w szkoleniach w formie zdalnej. Szkolenia dla nauczycieli w wymiarze 30 godzin będą obejmowały min. tematykę z zakresu technicznej obsługi Platformy Microsoft Office 365 oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy nauczyciela przedmiotowego, natomiast w ramach szkolenia uczniów przewidziano 5 godzin szkoleniowych  w zakresie praktycznego wykorzystania Platformy Office 365. 
 
Otrzymane wyposażenie w ramach projektu umożliwi też powszechne stosowanie nowoczesnych technologii informatyczno – komunikacyjnych i nowoczesnych  metod nauczania w bieżącej  pracy dydaktyczno– wychowawczej szkoły. W najbliższej przyszłości szkole zostaną przekazane jeszcze  drukarki i urządzenie wielofunkcyjne. 
 
Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.
Galeria wiadomości
« powrót
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman