« powrót    |    Drukuj
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Lelicach laureatami konkursu EkoSzkoła
Data publikacji: 2020-12-18, 13:51:32
Uczniowie szkół podstawowych z województwa mazowieckiego złożyli w sumie 332 prace na konkurs EkoSzkoła- edycja III, który od kilku lat organizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W ciągu siedmiu miesięcy trwania konkursu do centrali Biura Funduszu wpłynęło 211 plastycznych oraz 121 fotografii z 23 placówek oświatowych z terenu Mazowsza. Zgodnie z regulaminem Konkursu, Komisja dokonała oceny prac konkursowych zgodnie z kryteriami oceny w drodze głosowania zwykłą większością głosów. Ocena prac konkursowych odbywała się z uwzględnieniem podziału na sześć regionów, odpowiadających zasięgowi działania Biura Funduszu w Warszawie oraz wydziałów zamiejscowych Funduszu.

Komisja Konkursowa stosowała następujące kryteria oceny w Konkursie:
dotychczasowa działalność szkoły na rzecz ochrony środowiska i kształtowania postaw proekologicznych – 20 pkt ;
nawiązanie pracy konkursowej do celu konkursu – 20 pkt;
kreatywność pracy konkursowej w przedstawieniu celu – 10 pkt;
estetyka wykonania pracy konkursowej – 5 pkt.
O przyznaniu nagrody decydowała najwyższa liczba punktów.

Zarząd WFOŚiGW w Warszawie będąc pod wielkim wrażeniem kreatywności i inwencji twórczej oraz precyzji wykonanych prac i zdjęć uhonorował twórców najlepszych prac i zdjęć nagrodami.

Kategoria I „Prace plastyczne uczniów ze szkół podstawowych z klas I-III”:
I miejsce – uczeń kl. I, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Blichowie 54 pkt;
II miejsce – uczeń, kl. III, Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach 52 pkt;
III miejsce – uczeń kl. II, Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach 50 pkt

Kategoria II „fotografie uczniów szkół podstawowych z klas IV–VIII”:

I miejsce – uczeń kl. IV, Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach 54 pkt;
II miejsce – uczeń kl. VI, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Blichowie 52 pkt;
III miejsce– uczeń kl.VII, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Blichowie 49pkt;
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach została wyróżniona Nagrodą w postaci EkoBonu w wysokości 5 000 zł.
Galeria wiadomości
« powrót
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman