« powrót    |    Drukuj
XIII Sesja Rady Gminy Gozdowo
Data publikacji: 2019-11-06, 10:00:48
Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 8 listopada 2019 roku (piątek) o godz. 10:00 odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Gozdowo.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XIII SESJĘ RADY GMINY GOZDOWO, która odbędzie się w dniu 8 listopada 2019 roku (piątek) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gozdowie.

Obrady Rady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Uprzejmie zapraszam

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Dariusz Śmigielski
 
 
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 
XIII sesji Rady Gminy Gozdowo w dniu 8 listopada 2019 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gozdowie


1) Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Ustalenie porządku obrad XIII sesji Rady Gminy Gozdowo.
3) Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Gozdowo.
4) Przedstawienie informacji z działalności Wójta Gminy między sesjami.
5) Interpelacje i zapytania radnych.
6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 września 2019 roku
na działalność Wójta Gminy Gozdowo.
7) Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych zlokalizowanych na działce nr 171/1 w Lelicach.
8) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
9) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Gozdowo na rok 2020 oraz zwolnień w tym podatku.
10)Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok.
11) Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków stanowiących dochody gminy w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/18/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gozdowo na 2019 rok.
13) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gozdowo z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”.
14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej lata 2019-2028.
15) Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2019.
16) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
17) Sprawy różne.
18) Zakończenie obrad.
 
 
Galeria wiadomości
« powrót
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman