« powrót    |    Drukuj
Informacja o zwrocie podatku akcyzowego
Data publikacji: 2019-07-30, 13:51:35
Już od 1 sierpnia br. rolnicy, którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej mogą składać wnioski wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01.02.2019r. do 31.07.2019r.
Informacja Wójta Gminy Gozdowo
o zwrocie podatku akcyzowego w miesiącu sierpniu 2019r.

1. Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien złożyć do Wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. 
Przedmiotowy wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01.02.2019r do 31.07.2019r. należy złożyć w terminie od 01.08.2019r do 02.09.2019r.
Producenci rolni składający w roku 2019 w miesiącu sierpniu wniosek po raz pierwszy, mogą również załączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku tj. w roku 2018, w przypadku ubiegania się o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.
2. Druk wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z załącznikami dostępny jest u sołtysa wsi, w Urzędzie Gminy Gozdowo (pokój nr 7 i 10), a także na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gozdowie (www.gozdowo.eu).
3. Limit zwrotu podatku w 2019 r.. ustala się jako sumę:
a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
4. Wypłata zwrotu podatku akcyzowego dokonana będzie w terminie od 01 do 31 października 2019r. gotówką w kasie Urzędu Gminy, albo przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku.
5. W miesiącu sierpniu 2019r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego przyjmowane będą w UG w Gozdowie w pokojach nr 7 i 10, w godzinach pracy Urzędu.

                                                                                                                           Wójt Gminy Gozdowo
                                                                                                                            Dariusz Kalkowski


 
Galeria wiadomości
« powrót
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman