« powrót    |    Drukuj
OKÓLNIK W SPRAWIE SUSZY!
Data publikacji: 2019-07-25, 13:39:47
Na podstawie prowadzonego w kraju systemu monitoringu suszy informuję, że zgodnie z raportem nr 7 na terenie Gminy Gozdowo jest możliwość szacowania strat spowodowanych suszą w uprawach zbóż ozimych, łąk i pastwisk oraz warzyw gruntowych na glebach kategorii I (klasy V i VI) oraz w uprawach kukurydzy ,krzewów owocowych i roślin strączkowych na glebach kategorii I i II (z wyłączeniem klas III).
O K Ó L N I K

Na podstawie prowadzonego w kraju systemu monitoringu suszy informuję, że zgodnie z raportem nr 7 na terenie Gminy Gozdowo jest możliwość szacowania strat spowodowanych suszą w uprawach zbóż ozimych, łąk  i pastwisk oraz warzyw gruntowych na glebach kategorii I (klasy V i VI) oraz w uprawach kukurydzy, krzewów owocowych i roślin strączkowych na glebach kategorii I i II (z wyłączeniem klas III).
W związku z powyższym rolnicy mogą zgłaszać do tutejszego urzędu (pokój nr 10) straty w powyższych uprawach w terminie do 2 sierpnia 2019 roku.
Wniosek do zgłoszenia strat można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gozdowie lub pobrać ze strony internetowej www.gozdowo.eu.
Do wniosku należy dołączyć:
- wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok (kopia złożonego wniosku o płatności bezpośrednie w 2019r.),
- kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ), księgę stada lub paszporty.
Jeśli Państwo posiadacie, proszę o zabranie kopii wypisu z rejestru gruntów celem ustalenia kategorii gleby, na której prowadzona jest uprawa. We wniosku trzeba również podać uprawy objęte ubezpieczeniem oraz ich powierzchnię.
Rolnicy zgłaszający straty, we wnioskach powinni podać wszystkie uprawy oraz zwierzęta hodowane w gospodarstwie w 2019r. Dane muszą być zgodne z danymi posiadanymi przez ARiMR.
Prosimy aby nie zgłaszały się osoby, które wniosek o oszacowanie strat już złożyły, gdyż posiadamy wszystkie dane, które umożliwią oszacować wskazane w komunikacie uprawy.
 
Galeria wiadomości
« powrót
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman