Betlejemskie Światełko Pokoju
Data publikacji: 2014-12-19, 13:26:12
W dniu 17 grudnia w Urzędzie Gminy w Gozdowie zuchy i harcerze przekazali Panu Wójtowi Betlejemskie Światło Pokoju. To symboliczne światło zapalane jest w Betlejem i przekazywane na całym świecie. W tym roku do Gozdowa harcerze przywieźli je z Krakowa.
 czytaj więcej
Spotkanie opłatkowe dla dzieci niepełnosprawnych
Data publikacji: 2014-12-18, 09:26:40
W dniu 13 grudnia 2014 r. w Szkole Podstawowej w Gozdowie odbyło się spotkanie opłatkowe dla dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Gozdowo.
 czytaj więcej
SZLACHETNA PACZKA 2014
Data publikacji: 2014-12-16, 15:10:51
SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, realizowany przez Stowarzyszenie WIOSNA. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, darczyńców i dobroczyńców, na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia, rodziny otrzymały paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom.
 czytaj więcej
Informacja dotycząca prognozowanych silnych wiatrów
Data publikacji: 2014-12-10, 14:25:56
 czytaj więcej
Informacja o dofinansowaniu
Data publikacji: 2014-12-10, 07:43:28
Wójt Gminy Gozdowo, informuje iż Gmina Gozdowo otrzymała dofinansowanie na realizacje zadania:
„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gozdowo dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 32. 800,00 zł”.
 czytaj więcej
Podpisanie umowy na remont SUW Gozdowo
Data publikacji: 2014-12-03, 13:39:39
W dniu 03.12.2014r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Gozdowo a wykonawcą na realizację operacji pt. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gozdowo”. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości blisko 1 mln zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji początek maja 2015r.
 czytaj więcej
Dofinansowanie modernizacji remizy OSP w Gozdowie
Data publikacji: 2014-12-02, 13:49:23
W dniu 02.12.2014r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie reprezentowany przez Prezesa Jerzego Zarembskiego i Skarbnika Andrzeja Oliwkowskiego w obecności Wójta Gminy Gozdowo p. Dariusza Kalkowskiego podpisał umowę na dofinansowanie zadania pn. "Remont z modernizacją budynku remizy OSP Gozdowo pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej - zmiana konstrukcji dachu i termomodernizacja" realizowanego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.
 czytaj więcej
Wyróżnienie dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie
Data publikacji: 2014-12-01, 15:27:01
Marszałek Województwa Mazowieckiego wyróżnił Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gozdowie.
 czytaj więcej
Wójt i Radni złożyli ślubowanie rozpoczynając nową kadencję
Data publikacji: 2014-11-30, 17:27:58
28 listopada wybrana dwanaście dni wcześniej w wyborach samorządowych Rada Gminy Gozdowo zainaugurowała swoją działalność.
 czytaj więcej
Wyróżnienie za dbałość o finanse mieszkańców
Data publikacji: 2014-11-27, 09:36:00
Gmina Gozdowo po raz drugi otrzymała wyróżnienie za skutecznie działania na rzecz ochrony finansów samorządowych.
 czytaj więcej
 starsze »

Szanowni Państwo! Witam na stronie internetowej Gminy Gozdowo. Znajdziecie tu Państwo informacje dotyczące historii, kultury i gospodarki naszego regionu. Zapraszam do odwiedzania naszej gminy, gdzie spotkacie się z gościnnością tutejszych władz oraz mieszkańców.

Wójt Gminy Gozdowo
Dariusz Kalkowski

 


Kalendarium

Pogoda
Polecamy
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman