„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (Moduł 3).

26 czerwca 2020 roku  Wójt Gminy Gozdowo przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisał umowę z Wojewodą Mazowieckim o udzielenie wsparcia w formie dotacji celowej  na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków  w publicznych szkołach podstawowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (Moduł 3).

Czytaj dalej „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (Moduł 3).

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

24 kwietnia 2020 roku Gmina Gozdowo podpisała Umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej  I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Czytaj dalej Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.