Warto zobaczyć

Gmina Gozdowo należy do ciekawych turystycznie o bogatych tradycjach historycznych sięgających czasów Masława (XI wiek). Na terenie zlokalizowane są dwa zabytkowe kościoły, kaplica cmentarna, szereg parków podworskich wymagających rewaloryzacji aczkolwiek obrazujących zamierzchłe czasy świetności.

Atrakcyjne turystycznie są również głazy narzutowe i drzewa będące pomnikami przyrody. Najbardziej intrygujące tereny stanowią okolice Zbójna, z ciekawie ukształtowanym wałem ozonowym i licznymi wyrobiskami po eksploatacji kruszywa.

Większe skupiska leśne zlokalizowane są w pobliżu miejscowości Ręczawczyn, Lelice, Cetlin i Kurowo, które szczególnie w sezonie „grzybowym” cieszą się powodzeniem wśród pasjonatów runa leśnego. Przeważającą część obszaru gminy zajmują zdenuowane wysoczyzny morenowe i tereny płaskie, charakteryzujące się monotonną powierzchnią pociętą licznymi, płytkimi dolinami.
Swoisty urok okolic przyciąga spragnionych świeżego powietrza i spokoju. Łagodne ukształtowanie terenów sprzyja zarówno turystyce pieszej jak i rowerowej. Poprzez peryferia gminy leniwie snują się wstęgi rzek Sierpienicy i Wierzbicy. Uroku dopełniają rozsiane po terenie mniejsze i większe zbiorniki wodne. Dookoła można podziwiać malownicze widoki mazowieckiej wsi, o której tak pięknie pisał poeta W. Broniewski: „Piękne jesteś Mazowsze, skąd wziąłem skrzydła do lotu”.Na terenie gminy z powodzeniem funkcjonują 3 gospodarstwa agroturystyczne, które stanowią również bazę noclegową dla przyjeżdżających myśliwych.

  • „Pod Borem” – Małgorzata i Leszek Smoleńscy, Kowalewo Podborne, tel. (24) 276 21 20
  • „Skorupki” – Halina i Wiesław Wiktorscy, Kowalewo Skorupki, tel. (24) 276 21 55
  • „Brzozowy Zagajnik” – Jerzy Brzozowy, Kolczyn, tel. 661 285 823 www.brzozowyzagajnik.pl

Na obszarze gminy swoimi obwodami dysponuje 6 kół łowieckich. Tutejsze tereny są ostoją głównie dla zwierzyny drobnej, zaś ze zwierzyny grubej występuje sarna i dzik. W Ostrowach realizowany jest program edukacji regionalnej, zainicjowany i kreowany przez panią Annę Górczyńską założycielkę Stowarzyszenia „Nasze Ostrowy”. Organizuje ono warsztaty archeologiczne, wystawy oraz lekcje muzealne. W letnie warsztaty archeologiczne zaangażowana jest młodzież reprezentująca średnie szkoły płockie i sierpeckie. Młodzi adepci archeologii z entuzjazmem penetrują tereny gminy w poszukiwaniu starożytnych wykopalisk. Badania przebiegają pod czujnym okiem zacnego gremium naukowego prof. Marka Dulinicza z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i Tomasza Kordali z Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Program w ramach, którego angażowani są również twórcy ludowi, rolnicy i rzemieślnicy wykonujący tradycyjne rzemiosło realizowany jest od 2001 r. Celem ambitnego zamierzenia jest aktywizacja lokalnej społeczności oraz ochrona dziedzictwa kulturowego rejonu wsi Ostrowy.

Więcej informacji na stronie: www.naszeostrowy.pl

Miejscowym artystą jest pan Piotr Lewandowski z Bonisławia. Pan Piotr pasjonuje się rzeźbiarstwem i malarstwem. Efekty jego pracy można podziwiać w Gozdowie, gdzie umieszczone są rzeźby jego autorstwa. Wejście do Urzędu Gminy jest bacznie strzeżone przez dwóch drewnianych Gozdawitów. Inspiracje do ich wykonania artysta czerpał m.in. z literatury Buncha i Kraszewskiego, na tej podstawie powstały pierwowzory historycznych protoplastów rodu Gozdawów. Korzenie rodu sięgają XII i XIII wieku, ród ów przypuszczalnie związany był z krzyżowcami biorącymi udział w wyprawach krzyżowych. Widoczny na rzeźbach typ uzbrojenia noszony był na Mazowszu w XII-XIII wieku, zaś motyw na tarczach jest kopią dwóch historycznych pierwowzorów z tamtych czasów.

Kolejnymi rzeźbami są postacie św. Floriana i Jana Pawła II, umieszczone przy budynku remizy OSP i Publicznym Gimnazjum w Gozdowie. Liczne prace artysty stanowią swoistą ozdobę pomieszczeń gminnej biblioteki publicznej.