Kluby sportowe

Na terenie gminy Gozdowo działa jeden klub sportowy:

Klub Sportowy “Czarni” Rempin

 Zawodnicy zajmują czołowe miejsca w grach zespołowych, jak i indywidualnie.