Wójt Gminy z absolutorium!

Podczas XXXIII Sesji Rady Gminy Gozdowo, która odbyła się w dniu 23 czerwca 2021 r., wójt gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Udzielenie wotum zaufania poprzedzone było prezentacją „Raportu o stanie Gminy Gozdowo za rok 2020″. Znalazły się w nim m.in. informacje dotyczące realizacji polityk, programów i strategii, a także uchwał Rady Gminy. Wójt podziękował radnym za zaufanie i dotychczasową współpracę, wyraził nadzieję, że dzięki wspólnej pracy Gmina Gozdowo będzie się rozwijać.