Stypendia Wójta Gminy Gozdowo!

Dziś (25.06) w szkołach na terenie naszej gminy, odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021. Całoroczny wysiłek i wysokie oceny uczniów zostały docenione przez Wójta Gminy Gozdowo.

Stypendia przyznano:

Szkoła Podstawowa w Gozdowie

Najlepszy uczeń – Gabriela Lewandowska – średnia ocen 5,72 oraz osiągnięcia w konkursach i olimpiadach na szczeblu kuratoryjnym, powiatowym.

„Jednorazowe stypendia za wysokie wyniki w nauce” otrzymali:

 1. Anna Godlewska
 2. Krystian Pawłowski
 3. Kacper Kraska
 4. Zofia Kaczorowska
 5. Bartosz Atlak
 6. Julia Krasińska
 7. Małgorzata Topolewska
 8. Agnieszka Pawłowska

Jednorazowe stypendium za „osiągnięcia sportowe” otrzymała Oliwia Cholewińska.

Szkoła Podstawowa w Lelicach

Najlepszy uczeń – Gawłowski Kacper – średnia ocen 5,35 oraz osiągnięcia w konkursach i olimpiadach na szczeblu ogólnopolskim.

„Jednorazowe stypendia za wysokie wyniki w nauce” otrzymali:

 1. Julia Żbikowska
 2. Stanisław Klemarczyk
 3. Maja Lorenc
 4. Szemborska Natalia

Jednorazowe stypendium za „osiągnięcia naukowe” otrzymał Jan Pajkowski, a za osiągnięcia plastyczne Artur Olkowicz.

W Szkole Podstawowej w Gozdowie pożegnano odchodzące na emeryturę, wieloletnie pracownice, Irenę Wtulisiak z obsługi, po 20 latach pracy i Hannę Tyburską – kucharkę, po 42 latach pracy w gimnazjum i szkole podstawowej.

Władze gminy złożyły również podziękowania dyrekcji, nauczycielom za trud pracy i nauki oraz zaangażowanie w edukację i wychowanie młodych pokoleń. Gratulujemy wszystkim uczniom naszych szkół osiągniętych wyników, wypracowanych w tak nietypowych i szczególnie wymagających warunkach.