27 maja Dzień Samorządu Terytorialnego

Z okazji Dnia Samorządowca pragniemy złożyć wszystkim Pracownikom Samorządowym, Radnym, Sołtysom, oraz Członkom Rad Sołeckich najserdeczniejsze życzenia pomyślności, satysfakcji i sukcesów w realizacji zadań samorządowych.